Dende esta sección poderá acceder a os documentos de acceso público dentro da plataforma tecnolóxica para a construcción do sector naval.

Segundo a sua temática, os elementos incluen os seguintes elementos: