GRUPO DE TRABALLO 3: CORROSIÓN MARIÑA E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

Liñas de traballo

o              Estudo dos efectos da corrosión nos materiais empregados na construción naval.

o              Mellora de pinturas anti-incrustantes.

Coordinador Chorro Naval (Vigo)

Integrantes

Ø             Metalships&Docks (Vigo)

Ø             Factorías Vulcano (Vigo)

Ø             Barreras (Vigo)

Ø             T.A.E, S.L.U. (Bergondo)

Ø             AIMEN (Porriño)

Descargar ficha

Documentos do grupo