Nesta sección poderá atopar unha pequena descripción do que é a Plataforma tecnolóxica a construcción naval.

Mediante a presente plataforma preténdese imprimir un enfoque realista á formulación do proceso innovador do sector orientándoa fundamentalmente a:

* Fomentar a cultura da I+D no Sector
* Orientar a I+D+i cara a proceso mais que cara a produto para facilitar a súa acollida no sector.
* Mellorar a captación de Financiamento
* Gañar en Interrelación con outros sectores

  • Marítimo
  • Náutico deportivo
  • Portuario

Plataforma Naval Obxectivos Participantes